Karšu lietošanas noteikumi
Svarīga informācija
Lūdzu izlasi kārtīgi
Lietošanas termiņš ir 12 mēneši
Lietošanas termiņš tiek rēķināts sākot no kartes iegādes brīža
Visām kartēm PIN kods ir 1234
Drošības garantija balstās uz sertificētu sadarbību ar MasterCard Worldwide.
Nevar norēķināties ...
... par precēm un pakalpojumiem degvielas uzpildes stacijās ārpus Latvijas, viesnīcām, transporta līdzekļu nomu, pirkumiem bez autorizācijas, e-makiem un norēķiniem ar citām finanšu iestādēm.
Kartes nomināls
Uzlādē jebkuru summu no 10 līdz 150 EUR.
Kartes cena 2,50 EUR.