Cienījamie klienti,
informējam, ka Covid-19 vīrusa izplatību un valstī atkārtoti ieviesto ierobežojumu dēļ arī mēs atkal kādu laiku visus jautājumus risināsim iespējami attālināti un bez tikšanās klātienē mūsu birojā, tādēļ jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam Jūs zvanīt uz mūsu info tālruni +371 67222555 vai rakstīt uz epasta adresi info@transactpro.lv. Centīsimies rast abpusēji pieņemamu risinājumu katrā gadījumā!

Ar cieņu, Transact Pro

Cenrādis
PAKALPOJUMU CENRĀDIS
PREMIUM PLUS DĀVANU KARŠU IZSNIEGŠANA UN LIETOŠANA FIZISKĀM UN JURIDISKĀM PERSONĀM
Spēkā no 01.03.2021
PAKALPOJUMS KOMISIJAS MAKSA
Kartes izsniegšana € 2,50
Kartes apkalpošana līdz lietošanas termiņa beigām Bezmaksas
Pirkumi ar karti Latvijā un citās EEZ valstīs* Bezmaksas
Pirkumi ar karti ārpus EEZ (t.sk. internetā, ja tirgotājs atrodas ārpus EEZ) 1%, min. € 0.50
Paroles ģenerēšana un izsniegšana drošiem pirkumiem internetā € 1.00
Kartes atlikuma pārbaude internetā vai pa tālruni** Bezmaksas
Kartes atlikuma pārbaude bankomātos Latvijā un ārzemēs € 0,75
Kartes atjaunošana vai aizvietošana € 7,00
Kartes konta izraksta pārbaude internetā Bezmaksas
Kartes konta izraksta izsniegšana papīra formātā € 1,50
Kartes konta izraksta nosūtīšana pa e-pastu € 1,50
Kartes konta uzturēšana pēc kartes lietošanas termiņa beigām (spēkā no 01.12.2020.) € 3,00/mēn.
(līdz konta atlikums sasniedz € 0,00)
Nepamatotas pretenzijas izskatīšana € 10,00
Valūtas konvertācijas uzcenojums*** 3% no darījuma summas
Ar karti veiktu darījumu apliecinoša dokumenta pieprasīšana € 7,50
Kartes atlikuma izmaksāšana (elektroniskās naudas atpirkšana) un Kartes konta slēgšana **** € 10,00
Pārskaitījuma veikšana kartes atlikuma izmaksai uz Lietotāja kontu, kas atvērts
- Transact Pro;
- citā finanšu iestādē Latvijā

Bezmaksas
€ 3,00
Kartes piegāde pa pastu Latvijas teritorijā € 1,50 (parastā sūtījumā)
€ 3,50 (ierakstītā sūtījumā)

* Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis: Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Lielbritānija (līdz 31.12.2020.) un 27 ES dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Horvātija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija
** maksu par zvanu apmaksā zvanītājs atbilstoši tā operatora piedāvātajiem tarifiem, netiek piemērota komisijas maksa par informācijas sniegšanu
*** komisijas maksa tiek piemērota, ja darījuma valūta atšķiras no kartes valūtas
**** komisijas maksa netiek piemērota, ja atlikuma izmaksa tiek prasīta gada laikā pēc kartes lietošanas termiņa beigām; komisijas maksa tiek piemērota kartes konta slēgšanas gadījuma pirms kartes lietošanas termiņa beigām, kā arī – ja kartes konta atlikuma izmaksāšana tiek pieprasīta pēc 1 gada no kartes lietošanas termiņa beigām

Spēkā no 01.12.2020
PAKALPOJUMS KOMISIJAS MAKSA
Kartes izsniegšana € 2,50
Kartes apkalpošana līdz lietošanas termiņa beigām Bezmaksas
Pirkumi ar karti Latvijā un citās EEZ valstīs* Bezmaksas
Pirkumi ar karti ārpus EEZ (t.sk. internetā, ja tirgotājs atrodas ārpus EEZ) € 0.50
Paroles ģenerēšana un izsniegšana drošiem pirkumiem internetā € 1.00
Kartes atlikuma pārbaude internetā vai pa tālruni** Bezmaksas
Kartes atlikuma pārbaude bankomātos Latvijā un ārzemēs € 0,75
Kartes atjaunošana vai aizvietošana € 7,00
Kartes konta izraksta pārbaude internetā Bezmaksas
Kartes konta izraksta izsniegšana papīra formātā € 1,50
Kartes konta izraksta nosūtīšana pa e-pastu € 1,50
Kartes konta uzturēšana pēc kartes lietošanas termiņa beigām (spēkā no 01.12.2020.) € 3,00/mēn.
(līdz konta atlikums sasniedz € 0,00)
Nepamatotas pretenzijas izskatīšana € 10,00
Valūtas konvertācijas uzcenojums*** 3% no darījuma summas
Ar karti veiktu darījumu apliecinoša dokumenta pieprasīšana € 7,50
Kartes atlikuma izmaksāšana (elektroniskās naudas atpirkšana) un Kartes konta slēgšana **** € 10,00
Pārskaitījuma veikšana kartes atlikuma izmaksai uz Lietotāja kontu, kas atvērts
- Transact Pro;
- citā finanšu iestādē Latvijā

Bezmaksas
€ 3,00
Kartes piegāde pa pastu Latvijas teritorijā € 1,50 (parastā sūtījumā)
€ 3,50 (ierakstītā sūtījumā)

* Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis: Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Lielbritānija (līdz 31.12.2020.) un 27 ES dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Horvātija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija
** maksu par zvanu apmaksā zvanītājs atbilstoši tā operatora piedāvātajiem tarifiem, netiek piemērota komisijas maksa par informācijas sniegšanu
*** komisijas maksa tiek piemērota, ja darījuma valūta atšķiras no kartes valūtas
**** komisijas maksa netiek piemērota, ja atlikuma izmaksa tiek prasīta gada laikā pēc kartes lietošanas termiņa beigām; komisijas maksa tiek piemērota kartes konta slēgšanas gadījuma pirms kartes lietošanas termiņa beigām, kā arī – ja kartes konta atlikuma izmaksāšana tiek pieprasīta pēc 1 gada no kartes lietošanas termiņa beigām

Spēkā no 01.10.2016
PAKALPOJUMS KOMISIJAS MAKSA
Kartes izsniegšana € 2,50
Kartes apkalpošana līdz lietošanas termiņa beigām Bezmaksas
Pirkumi ar karti Latvijā, ārzemēs un internetā Bezmaksas
Kartes atlikuma pārbaude internetā vai pa tālruni* Bezmaksas
Kartes atlikuma pārbaude bankomātos Latvijā un ārzemēs € 0,75
Kartes atjaunošana vai aizvietošana € 4,00
Kartes konta izraksta pārbaude internetā Bezmaksas
Kartes konta izraksta izsniegšana papīra formātā € 1,50
Kartes konta izraksta nosūtīšana pa e-pastu € 1,50
Kartes konta uzturēšana pēc kartes lietošanas termiņa beigām € 1,00 /mēn.
(līdz konta atlikums sasniedz € 0,00)
Nepamatotas pretenzijas izskatīšana € 10,00
Valūtas konvertācijas uzcenojums** 3% no darījuma summas
Ar karti veiktu darījumu apliecinoša dokumenta pieprasīšana € 7,50
Kartes atlikuma izmaksa un kartes konta slēgšana*** € 8,00
Kartes atlikuma pārskaitīšana uz lietotāja norādīto kontu
Latvijas kredītiestādē vai maksājumu iestādē, slēdzot kartes kontu
€ 2,00
Kartes atlikuma pārskaitīšana uz lietotāja norādīto kontu Transact Pro, slēdzot kartes kontu Bezmaksas
Kartes piegāde pa pastu Latvijas teritorijā € 1,50 (parastā sūtījumā)
€ 3,50 (ierakstītā sūtījumā)

* maksu par zvanu apmaksā zvanītājs atbilstoši tā operatora piedāvātajiem tarifiem, netiek piemērota komisijas maksa par informācijas sniegšanu
** komisijas maksa tiek piemērota, ja darījuma valūta atšķiras no kartes valūtas
*** komisijas maksa netiek piemērota, ja atlikuma izmaksa tiek pieprasīta ne vēlāk kā gada laikā pēc kartes lietošanas termiņa beigām

Pārbaudīt Premium Plus kartes atlikumu