Cenrādis
PAKALPOJUMU CENRĀDIS
PREMIUM PLUS DĀVANU KARŠU IZSNIEGŠANA UN LIETOŠANA FIZISKĀM UN JURIDISKĀM PERSONĀM


Spēkā no 01.10.2016

PAKALPOJUMSKOMISIJAS MAKSA
Kartes izsniegšana€ 2,50
Kartes apkalpošana līdz lietošanas termiņa beigāmBezmaksas
Pirkumi ar karti Latvijā, ārzemēs un internetāBezmaksas
Kartes atlikuma pārbaude internetā vai pa tālruni*Bezmaksas
Kartes atlikuma pārbaude bankomātos Latvijā un ārzemēs€ 0,75
Kartes atjaunošana vai aizvietošana€ 4,00
Kartes konta izraksta pārbaude internetāBezmaksas
Kartes konta izraksta izsniegšana papīra formātā€ 1,50
Kartes konta izraksta nosūtīšana pa e-pastu€ 1,50
Kartes konta uzturēšana pēc kartes lietošanas termiņa beigām€ 1,00 /mēn.
(līdz konta atlikums sasniedz € 0,00)
Nepamatotas pretenzijas izskatīšana€ 10,00
Valūtas konvertācijas uzcenojums**3% no darījuma summas
Ar karti veiktu darījumu apliecinoša dokumenta pieprasīšana€ 7,50
Kartes atlikuma izmaksa un kartes konta slēgšana***€ 8,00
Kartes atlikuma pārskaitīšana uz lietotāja norādīto kontu
Latvijas kredītiestādē vai maksājumu iestādē, slēdzot kartes kontu
€ 2,00
Kartes atlikuma pārskaitīšana uz lietotāja norādīto kontu Transact Pro, slēdzot kartes kontuBezmaksas
Kartes piegāde pa pastu Latvijas teritorijā€ 1,50 (parastā sūtījumā)
€ 3,50 (ierakstītā sūtījumā)

* maksu par zvanu apmaksā zvanītājs atbilstoši tā operatora piedāvātajiem tarifiem, netiek piemērota komisijas maksa par informācijas sniegšanu
** komisijas maksa tiek piemērota, ja darījuma valūta atšķiras no kartes valūtas
*** komisijas maksa netiek piemērota, ja atlikuma izmaksa tiek pieprasīta ne vēlāk kā gada laikā pēc kartes lietošanas termiņa beigām

Pārbaudīt Premium Plus kartes atlikumu